Styrelsens sammansättning,

verksamhetsåret 2016-2017:


Annika Back, klassrepresentant förskolan

Anna Jungarå, klassrepresentant åk 1

Mariann Höglund, klassrepresentant åk 2 samt sekreterare
Nina Ek, klassrepresentant åk 2

Lena Norrback, klassrepresentant åk 3 samt ordförande

Maria Lindborg, klassrepresentant åk 4 samt vice-ordförande
Tina Lassander, klassrepresentant åk 4 samt kassör

Annika Hautala, klassrepresentant åk 5

Kjell Eklund, klassrepresentant åk 6

Susanne Sandin, lärarrepresentant

Ami Stenfors-Kronqvist, lärarrepresentant

Siv-Britt Furu, personalrepresentant

Vill du vara med och påverka? Vill du jobba för en trivsam skolmiljö eller bidra till guldkanter i vardagen för dina och andras barn? 
Kom med i styrelsen! Vi söker nya styrelsemedlemmar inför varje nytt verksamhetsår. Ta kontakt om du är intresserad!